Politica de confidențialitate a paginii de Facebook Dragonul Roşu

Home / Politica de confidențialitate a paginii de Facebook Dragonul Roşu

Versiune din: 25.06.2018
Putem actualiza periodic prezenta Politică, pe măsură ce activitatea și serviciile prestate pentru tine se extind sau se modifică, sau atunci când noi suntem obligați să răspundem noilor modificări legislative. Vom afișa cea mai actuală versiune pe pagina de Facebook Dragonul Roşu. Orice modificare notabilă sau în măsură să afecteze utilizarea site-ului de către tine îți va fi comunicată aici și/sau utilizând datele de contact disponibile.

Informații generale despre Dragonul Rosu SA

Confidențialitatea datelor tale cu caracter personal este o preocupare importanta pentru Dragonul Rosu SA, cu sediul în str. Dragonul Roşu nr. 1-10, Dobroeşti, judeţul Ilfov, România, în calitate de operator de date cu caracter personal sau Noi.

Acest document are rolul de a te informa în mod adecvat cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de Facebook Dragonul Roşu.

Persoanele vizate și Categorii de date cu caracter personal prelucrate de Dragonul Rosu SA

Dacă ești vizitator al pagina de Facebook Dragonul Roşu, Dragonul Rosu SA prelucrează datele tale cu caracter personal pe care le furnizezi în mod direct în pe parcursul utilizării acesteia.

Dacă eşti participant la evenimentele organizate sau sponsorizate de Dragonul Rosu SA, acesta prelucrează fotografiile şi/sau înregistrările video realizate în timpul respectivelor evenimente în scopul ilustrării şi promovării lor pe pagina de Facebook Dragonul Roşu.

Scopurile și temeiurile prelucrărilor

Scop Temei
Vizitator al pagina de Facebook Dragonul Roşu
Remedierea eventualelor plângeri, reclamații înaintate de tine și îmbunătățirea experienței tale oferite de pagina de Facebook Dragonul Roşu. Prelucrarea datelor tale pentru acest scop are la bază interesul legitim al Dragonul Rosu SA de a asigura funcționarea corectă a paginii de Facebook Dragonul Roşu, precum și pentru a îmbunătăți permanent experiența vizitatorilor săi, inclusiv prin soluționarea diferitelor întrebări sau reclamații din partea ta.

Furnizarea datelor tale în acest scop este voluntară. Lipsa furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru experienţa oferita prin intermediul paginii de Facebook Dragonul Roşu.

Participant la evenimentele organizate / sponsorizate de Dragonul Rosu SA
Promovarea evenimentelor organizate sau sponsorizate de Dragonul Rosu SA Prelucrarea imaginilor foto şi/sau video are la bază interesul Dragonul Rosu SA de a-şi promova activităţile/evenimentele pe care le iniţiază sau le sponsorizează.

Dragonul Rosu SA va folosi imaginile strict pentru a prezenta evenimentele într-un mod favorabil pe pagina de Facebook Dragonul Roşu.

 

Durata prelucrării datelor

Dragonul Rosu SA prelucrează datele tale cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare enumerate anterior.

Dacă îți retragi consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing şi promovare imagine, Dragonul Rosu SA va înceta prelucrarea datelor tale cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Dragonul Rosu SA pe baza consimțământului exprimat de către tine înainte de retragerea acestuia.

Dezvăluirea datelor tale cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor de prelucrare enumerate anterior, Dragonul Rosu SA poate dezvălui datele tale către Parteneri, afiliați, terțe persoane sau entități care sprijină Dragonul Rosu SA în oferirea de servicii prin pagina de Facebook Dragonul Roşu, precum furnizorii de infrastructură IT, respectiv către autorități publice, precum în următoarele situații fără a ne limita însă la acestea:

  • Menținerea, personalizarea și îmbunătățirea paginii de Facebook Dragonul Roşu
  • Efectuarea de analize asupra datelor în scop de testare tehnică, analiză de afaceri, monitorizare a tendințelor de utilizare, dezvoltarea de măsuri de securitate etc.
  • Transmiterea de comunicări, în condițiile respectării legislației aplicabile
  • Dezvăluirea datelor tale cu caracter personal este prevăzută de lege sau există un interes public în acest sens etc.

Atunci când Partenerii noștri îți prelucrează, în nume propriu, datele tale cu caracter personal prin intermediul nostru, vei avea în vedere politicile de confidențialitate ale acestor Parteneri numiți ca atare de noi. Noi am definit modalitățile acceptate de prelucrare ale datelor tale personale la nivel contractual, dar nu avem niciun control asupra prelucrărilor în sine.

Transferul datelor tale cu caracter personal

Datele tale cu caracter personal furnizate către Dragonul Rosu SA pot fi transferate de noi altor operatori sau persoane împuternicite în condițiile respectării legislației aplicabile, doar pe teritoriul României și doar către alte state din Spațiul European Extins.

Drepturile tale privind protecția datelor cu caracter personal

Pentru prelucrarea de date personale realizată de noi prin intermediul paginii de Facebook Dragonul Roşu, ai dreptul să soliciți accesul la datele tale cu caracter personal, să le rectifici sau să soliciți ștergerea lor sau restricționarea prelucrării, ai dreptul să te opui prelucrării cu respectarea cerințelor legale aplicabile, respectiv ai dreptul la portabilitatea datelor tale cu caracter personal.

Când ai ales să ne oferi consimțământul, ai dreptul să îl retragi în orice moment, fără a afecta în vreun fel prelucrările realizate de Dragonul Rosu SA pe baza consimțământului exprimat de tine înainte de a-l retrage.

Ai dreptul de a depune reclamații sau plângeri la ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro, anspdcp@dataprotection.ro).

Poți adresa orice alte întrebări sau nelămuriri privind modalitățile de prelucrare a datelor tale cu caracter personal, respectiv îți poți exercita drepturile amintite mai sus la adresa dpo@nirogroup.ro. Noi monitorizăm respectarea cerințelor legale aplicabile permanent inclusiv prin Responsabilul nostru de protecție a datelor cu caracter personal ce poate fi contactat la dpo@nirogroup.ro.